نام این فیلم از قلعه آنسی به (آنسی:شهر فراموش شده) تغییر پیدا کرده است با نام انگلیسی Ansi City:The City of the Forgotten.


امپراطور تایزانگِ تانگ(چین) به منظور حمله به گوگوریو پس از سقوط باکجه و شیلا،شهر آنسی را توسط نیروهای خود به محاصره در می آورد اما با مقاومت بیش از حد انتظار

نیروهای شهر آنسی مواجه میشود.سربازان وفادار گوگوریو،هرگز تن به تسلیم شدن علیه دشمن نمیدهند و تا آخرین قطره خون خود مبارزه را ادامه میدهند

لی بیونگ هون و پارک بوگوم هنوز هم جوابی به پیشنهادهای دریافتی خود برای ایفای نقش در این فیلم نداده اند اما تایید شده که در دو نقش اصلی فیلم بازی خواهند کرد

لی بیونگ هون با توجه به مشغله کاری فراوانش شاید نتواند به این پروژه بپیوندد اما پارک بوگوم نظر مثبتی راجع به این پیشنهاد دارد