طی جدیدترین برنامه ریزی ها،شبكه tvN این سریال را از روز شنبه 12 آگوست برابر با 21 مردادماه به روی آنتن خواهد برد و نام شایسته اولین سریال تاریخی این شبكه است كه در روزهای

شنبه و یكشنبه ساعت 21:00 پخش میشود.هنوز تعداد قسمتهای این سریال مشخص نشده است