یک منبع خبری پذیرش نقش اولی یک فیلم سینمایی تاریخی را توسط «کیم نام گیل» تایید کرد.


نام این فیلم گوبلین است ، فیلم در دوره چوسون روایت می شود . روستایی در مرز منچوری...و اشتباه مرگ بار یک ژنرال ارتش که در گزارش خود به دربار سلطنتی می نویسد، مردم این روستا همگی (وحشی های جورچنی) هستند ، سرنوشت مردم این روستا تیره و تار می شود


پادشاه به منطقه سفر میکند و با استناد به گزارش ژنرال ، دستور اخراج مردم روستا را صادر میکند


کیم نام گیل ، در این فیلم مردی است که خانه و زندگی اش را از دست داده و حالا در این روستا رهبری مردم را به دست گرفته و همگی حالا برای یک هدف ( زنده ماندن ) می جنگند


این فیلم سینمایی هم اکنون درمرحله انتخاب بازیگران و عوامل قرار دارد و در نیمه پایانی امسال فیلم برداری اش را شروع میکند


«گوبلین» برای اکران 2018 برنامه ریزی شده است