خبری جدید از فیلم سینمایی تاریخی دیگر منتشر شده ، نام این فیلم شیوع (Outbreak) است ، داستان این فیلم در عهد چوسون روایت میشود

لی چونگ شاهزاده چوسون است که به عنوان گروگان توسط پدرش به چینگ فرستاده شده است ، وی در آنجا مشغول به قماربازی شده است. اما در عین حال از تمامی مهارتهای رزمی و شمشیربازی نیز برخوردار است ، .پس از 10 سال برادرش موفق میشود به سلطنت برسد و لی چونگ را به چوسون بازمیگرداند

یک شب،لی چونگ که در کوچه پس کوچه های چوسون در حال قدم زدن است،متوجه موجوداتی می شود ، هیون بین به عنوان نقش اصلی این فیلم تایید شده و با این پروژه قرارداد امضا کرده است

شیوع ،نیمه دوم 2017 کلید میخورد و برای اکران در اولین روزهای 2018 آماده خواهد شد