اکران این فیلم از ماه سپتامبر 2017 در سینماهای کره جنوبی آغاز خواهد شد