طبق جدیدترین برنامه ریزی ها، سرباز دشمن از روز چهارشنبه 31 مه 2017 (10 خرداد 1396) در سینماهای کره جنوبی و چندکشور دیگر اکران خواهد شد