بازگشت mbc به صدر ، با ارباب نقاب، پایان پخش سریال پادشاه ارباب نقاب از mbc و پیروزی این شبکه در میدان ریتینگ ها ، با نتایجی که در ادامه مشاهده میکنید

در زمانی که kbs با ملکه هفت روز یک شکست دیگر را تجربه کرد ، و Sbs با دختر پر روی من اگرچه ریتینگ خوبی را کسب کرد ، اما باز هم عقب ماند mbc توانست پیروزی را از آن خود کند


پادشاه ارباب نقاب در دو قسمت 30 دقیقه ای هر هفته روی آنتن میرفت الان هم قرار است پادشاه عاشق هم با چنین استراتژی روی آنتن برود

هر دو سریالی که با روش جدید پخش شدند ریتینگ بالایی را کسب کردند اما kbs که به روش سنتی خود اتکا کرده بود