بر اساس شخصیت و رویدادی واقعی در تاریخ چوسون در سالهای در سالهای 1890 تا 1900 میلادی رخ می دهد


مرد جوانی به نام كیم چانگ سو به اتهام مشاركت داشتن با یك ژاپنی در ترور ملكه میونگسانگ، به زندان افتاده است در حالی كه بیگناه است. او سعی میكند به شرایط زندان عادت كند اما افراد بیسواد و فقیری را در زندان می بیند كه آنها هم بیگناه به زندان افتاده اند. او به آنها نامه نوشتن برای اثبات بیگناهی خود را آموزش میدهد تا اینكه روزی او و همراهانش به زیرزمینی مخوف انتقال می یابند كه زنده بیرون آمدن از آنجا غیر ممكن است

در این فیلم چو جین وونگ (كیم چانگ سو)،جونگ مان شیك (ما سانگ گو)، شین جونگ گیون (جو دوك پال) و با هنرمندی سونگ سئونگ هان در نقش رئیس زیرزمین مخفی نقش آفرینی كرده اند.


مرد اراده ها از اكتبر 2017 به روی پرده خواهد رفت ، دوره پایانی چوسون تقریبا نو و دست نخورده است. این دوره تنوع و جذابیت بصری بیشتری نیز دارد و همین بیننده را برای مشاهده این نوع آثار مشتاق میكند