هم اکنون نام این فیلم سینمایی به قلعه تغییر پیداکرده است، نیمه پایانی ماه سپتامبر، آغاز اکران این فیلم است